owrafa.pl RAFA Jaros?awiec | O?rodek wypoczynkowy

owrafa.pl
Title: RAFA Jaros?awiec | O?rodek wypoczynkowy
Keywords:
Description: "RAFA" Jaros?awca - kompleks o powierzchni 1,5 ha, zaledwie 150 metrów od zej?cia na pla??. W zale?no?ci od pory roku, oferujemy ró?ne typy wypoczynku: zielone szko?y, kolonie letnie, obozy sportowe i turnusy rehabilitacyjne
owrafa.pl is ranked 6425603 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,979. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. owrafa.pl has 43% seo score.

owrafa.pl Information

Website / Domain: owrafa.pl
Website IP Address: 91.134.113.48
Domain DNS Server: dns2.stabletransit.com,dns1.stabletransit.com

owrafa.pl Rank

Alexa Rank: 6425603
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

owrafa.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,979
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $244
Yearly Revenue: $2,979
Daily Unique Visitors 751
Monthly Unique Visitors: 22,530
Yearly Unique Visitors: 274,115

owrafa.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 02:22:24 GMT
Server Apache/2

owrafa.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

owrafa.pl Traffic Sources Chart

owrafa.pl Similar Website

Domain Site Title
rafaberrio.com rafa berrio
rafabarreto.com.br Rafa Barreto
rafalsonik.pl Rafa? Sonik
rafarubio.es Rafa Rubio
rafalomana.es Rafa Lomana
aakr.org RAFA - Homepage
rafautama.com PT. RAFA
rafa2013.eu RAFA 2013
rafavieira.com rafa vieira
rafamagazine.com.br Rafa Magazine

owrafa.pl Alexa Rank History Chart

owrafa.pl aleax

owrafa.pl Html To Plain Text

RAFA Jaros?awiec | O?rodek wypoczynkowy 59 810 94 15 rafa@wp.pl Strona g?ówna Oferta Infrastruktura Galeria Kontakt 920true dots topright 300true true 800none 60000 fade false 60 bottom 30 60000 fade false 60 bottom 30 Witamy w Jaros?awcu! Jaros?awiec to stara, XV-wieczna osada. Przez 500 lat tutejsza ludno?? trudni?a si? rybo?ówstwem i po?awianiem bursztynu. Dopiero w drugiej po?owie XX wieku rozpowszechni?y si? wyj?tkowe walory przyrodnicze miejscowo?ci: najwy?szy na polskim wybrze?u brzeg klifowy, którego wysoko?? dochodzi do 45 metrów oraz umiejscowienie Jaros?awca; l?d jest wysuni?ty oko?o 6 kilometrów w morze, dzi?ki czemu w powietrzu niezmiennie notuje si? bardzo wysok? zawarto?? leczniczego jodu. Dzi? Jaros?awiec jest popularnym kurortem wypoczynkowym, który ka?dego roku odwiedza kilkadziesi?t tysi?cy turystów. Pomimo tego nie znajdziemy tu wielkomiejskiej zabudowy, nie uraczymy t?oku. Bo Jaros?awiec w g??bi jest wci?? XV-wieczn? osad? ze star?, szachulcow? zabudow? i prawie 200-letni? latarni? morsk?… O?rodek "RAFA" to kompleks budynków rozlokowanych na oko?o 1,5 ha, 150 metrów od g?ównego zej?cia na pla??. Warto doda?, ?e przy tak niewielkiej odleg?o?ci od morza, o?rodek znajduje si? w samym centrum Jaros?awca. W zale?no?ci od pory roku, oferujemy ró?ne typy wypoczynku: zielone szko?y, kolonie letnie, obozy sportowe i turnusy rehabilitacyjne. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Infrastruktura o?rodka: kryty basen z podgrzewan? wod? sauna fińska bezp?atne WiFi we wszystkich pokojach boisko do pi?ki koszykowej (sztuczna nawierzchnia) plac zabaw dla dzieci sala dyskotekowa boisko do pi?ki siatkowej (sztuczna nawierzchnia) sto?y do tenisa sto?y do billarda boisko do siatkówki pla?owej dwie hale sportowe miejsce na ognisko i grilla boisko do pi?ki no?nej ?wietlica od prowadzenia zaj?? restauracja Zobacz szczegó?y ? ? 2016 owrafa.pl facebook .

owrafa.pl Whois

Domain Name: OWRAFA.PL